Harisnyaneked.hu Rólunk Segítség Elérhetőségek Gyakori kérdések
 
e-mail
jelszó
regisztráció
elfelejtett jelszó
Keresés 
Törzsvásárlói program       Akciók      Újdonságok      TOP 10
Az adatkezelésről

A Gemesis Kft. az ügyfelek adatainak kezelése során az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos törvényi előírások betartásával jár el. 

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1998. január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek, továbbá a illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. figyelembe vételével készült.

1. Személyes adatok jogalapja, kezelése, védelme

A Gemesis Kft. kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatások biztosításához, legfőképpen a weboldalon történő vásárlást igazoló számla kibocsátásához, küldeménye eljuttatásához, továbbá megrendeléséhez szükséges kapcsolattartáshoz van szükségünk. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához.  Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy kizárólag a Gemesis Kft. munkavállalói, míg a személyes adatokat a társasággal szerződésben álló és a küldeményeket kiszállító Magyar Posta Zrt., a küldemények személyes átvevőponton történő átvételekor az Actris Kft., továbbá a webáruház üzemeltetését ellátó Netgo.hu Kft. ismerheti meg. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően a társaság csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A Gemesis Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására.

2. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Gemesis Kft. által kezelt személyes adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Gemesis Kft. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Gemesis Kft. 1098, Budapest, Ecseri út 6/.2/12. valamint a gemesis@t-email.hu e-mail címen.

3. Direkt Marketing

A Gemesis Kft. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. Amennyiben Ön kifejezett hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy adatai a Gemesis Kft. hírlevélküldő adatbázisába bekerüljenek, úgy azokat a Gemesis Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználja. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Gemesis Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (e-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Gemesis Kft. postai címére postai úton vagy személyesen, illetve a gemesis@t-email.hu e-maill címre küldött bejelentéssel. 

4. Az adatkezelésért felelős

Név: Gemesis Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó

Székhely: 2051 Biatorbágy, Karikó J.u.33/1.

Adószám: 14230248-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-9894651

Nyilvántartási szám: NAIH-74425/2014

5. Panasszal, jogorvoslattal az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

  Hogyan tudok rendelni Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Általános szerződési feltételek Kapcsolat webáruház készítés, szoftverfejlesztés